Yükleniyor...

Misyon

- Müşterilerimizi bilgilendirerek, rasyonel kararlar vermelerini sağlamak


- Düzenli bilgi akışını sağlayarak şeffaf tüketici- dağıtıcı ilişkisini yaratmak


- Sürdürülebilir bir organizasyona ve ticari ilişkilere sahip olmak


- Müşterilerimizin kolay erişebileceği bir yapıya sahip olmak


- Doğal kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesi için öncü olmak


- Karbon emisyonu hedefleri konusunda müşterilerimize yol gösterici olmak


- Uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bu bilgileri yurtiçine aktarmak


- İK politikalarında ülke, sektör ve çalışan menfaatlerini önemsemek


- İnovasyon ve girişimcilik kültürünü organizasyonel yapımızla desteklemek